การประชุมสรุปแผนการใช้น้ำ ม.ค. 67- มิ.ย 67 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน

การประชุมสรุปแผนการใช้น้ำ ม.ค. 67- มิ.ย 67 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน

...

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยจ่าเอกวัฒนวุฒิ ขาวจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปแผนการใช้น้ำ ม.ค. 67- มิ.ย 67 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน