การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

06 ต.ค. 64

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570