การประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 ก.ค. 65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ประกอบการร้านค้า ได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมตัวแทนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนผุู้ได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน          ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 ซึ่งจากการประชุมในครั้้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้มีร้านสะดวกซื้อขึ้นในเขตพื้นที่