ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

20 ต.ค. 64

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายศิริ  เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570