ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

14 ม.ค. 65

วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และบริษัท น้ำตาล ครบุรีจำกัดมหาชน ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และหาแนวทางมาตรการป้องกัน ในรายพนักงาน kbs