พิจารณาอนุมัติแผนโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565

17 พ.ย. 64

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาอนุมัติแผนโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2