กองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯได้ออกพื้นที่สำรวจขยายเขตเสาไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

23 ส.ค. 64

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมกับ ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯได้ออกพื้นที่สำรวจขยายเขตเสาไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน