การจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

01 พ.ค. 63

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

คำกล่าวเจตจำนงของผู้บริหาร