การตรวจติดตามสถานประกอบการตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

17 พ.ค. 64

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการตลาด ในพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยทุกคนที่เข้ามาภายในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด