การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฌาปณสถาน(เมรุ) ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)

09 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฌาปณสถาน(เมรุ) ณ วัดสว่างหนองแวง (บ้านไผ่)