การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ครั้งที่ 1/2564

23 ธ.ค. 64
วันที่ 23 ธันวาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ครั้งที่ 1/2564
– เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง ดำเนินการประชมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลจระเข้หิน