การประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

23 พ.ย. 65

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน การประชุมสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน