การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายครบุรี มูลบน

19 ส.ค. 64

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา ถนนสายครบุรี มูลบน บริเวณหน้าวัดปรางค์กู่