การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19

25 มิ.ย. 64

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนชุมชนจระเข้หินและโรงเรียนบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19