การแข่งขันกีฬาตำบลตะแบกบาน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี2565

27 ต.ค. 65

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาตำบลตะแบกบาน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน