กิจกรรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

26 ธ.ค. 65

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนชาวเทศบาบตำบลจระเข้หิน ได่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ(รีโซเคิล)ในชุมชนและโรงเรียน “กิจกรรมการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน” โดยมีนางสาวจุฑามาศ กกกระโทก ท้องถิ่นอำเภอครบุรี เป็นวิทยากรให้โครงการฯในครั้งนี้ และมอบขยะให้แก่ประชาชนเพื่อให้ในครัวเรือนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2