กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565 ” ณ โรงเรียนบ้านไผ่

07 ต.ค. 65
“กีฬาสีโรงเรียนบ้านไผ่ประจำปี 2565 ”
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมในพิธีเปิด “กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565 ” ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เคารพในกฎกติกาสร้างวินัยให้ตนเองและที่สำคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในโรงเรียนอีกด้วย