กิจกรรมงานฉลองฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลงนราธิวาสราชนครินทร์

06 พ.ค. 66

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำขอบนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังคนบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี