กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 66

16 ม.ค. 66

วันที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี 66 และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ