กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับ กิจกรรม “ครบุรีชวนวิ่ง” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

06 ต.ค. 65
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับ กิจกรรม “ครบุรีชวนวิ่ง” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
โดยพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ สามแยกทางเข้าวัดเขากระบุด สิ้นสุดแนวเขตสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน