กิจกรรมทางศาสนาร่วมเททองรูปหล่อพระเจ้าอู่ทององค์ใหญ่ ณ.วัดจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

22 ส.ค. 56

กิจกรรมทางศาสนาร่วมเททองรูปหล่อพระเจ้าอู่ทององค์ใหญ่ ณ.วัดจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา