กิจกรรมปลูกต้นไม้

24 ก.พ. 65

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ กองสำนักปลัด และกองการศึกษา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านจระเข้หินและฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีให้แก่เขตเทศบาลตำบลจระเข้หินต่อไป