กิจกรรมปลูกต้นไม้

08 ธ.ค. 64

วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ กองสำนักปลัด และกองการศึกษา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านจระเข้หินและฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีให้แก่เขตเทศบาลตำบลจระเข้หินต่อไป