กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ขึ้นประดิษฐานและประกอบพิธีบวงสรวง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

12 ต.ค. 59

กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ขึ้นประดิษฐานและประกอบพิธีบวงสรวง

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙