กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

04 ธ.ค. 63

ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยกำนัน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน ๗๐ ชั่วโมง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางบัวทอง บุญพันธ์ุ และนางจงกล ฮวบกระโทก ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา