กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

27 มิ.ย. 61

กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก