กิจกรรมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจัดกิจกรรม เนื่องในวัน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไทย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

05 ก.ค. 61

กิจกรรมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจัดกิจกรรม เนื่องในวัน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไทย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี