กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธ.ค. 64
วันที่​ 5​ ธันวาคม​ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และนายประยูร พลยางนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเวลา 07.30 น.ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรีและในเวลา 08.30 น. ได้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี