กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566

17 ก.ค. 66

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำ #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ อสม.ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 6