กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำเต้าหู้นมสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

17 ก.ค. 63

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน และกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำเต้าหู้นมสดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในชุมชนจระเข้หิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒