กิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิธีบาสโลบ ณ ศาลาประชาคมบ้านไผ่หมู่ที่ 4

08 เม.ย. 65

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจระเข้หินและพี่น้องชาวบ้านไผ่ ได้ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิธีบาสโลบ ณ ศาลาประชาคมบ้านไผ่หมู่ที่ 4