กิจกรรมโครงการเด็กไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 ณ.โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

15 มิ.ย. 60

กิจกรรมโครงการเด็กไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 ณ.โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา