กิจกรรม คลองสวยน้ำใส ประชาชนมีสุข ตามโครงการกำจัดวัชพืชในคลองจระเข้หิน โดยเทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้าน โรงงานน้ตาลครบุรีและพี่น้องประชาชนทุกท่าน

15 พ.ย. 61