กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณลานพระใหญ่ชัยมงคลและบริเวณวัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)

16 ธ.ค. 64

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่/พนักงาน สำนักปลัด กองการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณลานพระใหญ่ชัยมงคลและบริเวณวัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาทำบุญและประกอบพิธีทางศาสนา ต่อไป