กีฬาสีโรงเรียนบ้านไผ่

26 ม.ค. 65

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564