ขอประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

28 พ.ย. 65