ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมงานกฐินสามัคคีและเททองหล่อพระประธาน เชียงแสน สุโขทัย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

31 ต.ค. 62