ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

02 ธ.ค. 56