ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ.บริเวณวัดจระเข้หิน

15 ก.ค. 56