ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญปิดทอง ” พระใหญ่ชัยมงคล ” และก่อเจดีย์ข้าวเปลือกงานประเพณี ประจำปี ๒๕๕๗

21 ม.ค. 57