ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

22 พ.ค. 62

 

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน                 อาคาร ๒ ชั้น ๒

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :