ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

22 พ.ค. 62

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒