ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทราบ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป กู้ชีพจระเข้หิน เปลี่ยนเวลา ในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้ คือ เวลา08.00น.-20.00น. ช่วงเวลาหลังจากนี้ ให้ท่าน โทร.1669 เนื่องด้วยปัจจุบัน กู้ชีพจระเข้หิน มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้บริการตลอดทั้ง 24 ชม. ขอแจ้งให้ทราบ ขอบคุณครับ (เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ สพฉ.กำหนด มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี)

01 เม.ย. 66
ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทราบ
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป กู้ชีพจระเข้หิน เปลี่ยนเวลา ในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้ คือ เวลา08.00น.-20.00น. ช่วงเวลาหลังจากนี้ ให้ท่าน โทร.1669
เนื่องด้วยปัจจุบัน กู้ชีพจระเข้หิน มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้บริการตลอดทั้ง 24 ชม.