คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ เยี่ยมชม สถานที่รองรับการกักตัวสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

23 ก.ค. 64

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ เยี่ยมชม สถานที่รองรับการกักตัวสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา