คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้หินเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

20 ก.ย. 64

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา