โครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน

28 มี.ค. 65

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในโครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน