งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดจระเข้หิน

15 ต.ค. 65

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดจระเข้หิน โดยมีนายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล กำนันตำบลกุดโบสถ์ เป็นประธานกองกฐินสามัคคีในปีนี้