งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

16 มี.ค. 65

วันที่ 16 มีนาคม 2565

เวลา 06.00น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยประกอบพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (พิธีพราหมณ์) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน