งานทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)ประจำปี 2564

07 พ.ย. 64
งานทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)ประจำปี 2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมกับ วัดสว่างหนองแวง รพสต. โรงเรียนบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทน้ำตาลครบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนชาวบ้านไผ่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือได้อย่างดียิ่ง เพื่อรักษาประเพณีอันงดงามให้สืบต่อไป