”งานปิดทองพระใหญ่ชัยมงคล ประจำปี 2566”

10 ก.พ. 66
“งานปิดทองพระใหญ่ชัยมงคล ประจำปี 2566”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านไผ่และชาวบ้านจระเข้หิน ได้เข้าร่วมพิธึเปิด ”งานปิดทองพระใหญ่ชัยมงคล ประจำปี 2566” โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภดครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)